Language
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Русский
čeština
Polski

Obecná poznámka a povinné informace

Určení odpovědného orgánu

Odpovědnou jednotkou zpracování dat na tomto webu je:

ARCTIC (HK) Ltd.
Magnus Huber
Unit 1302-05, The Octagon
6 Sha Tsui Road
Tsuen Wan, N.T.
Hong-Kong

O účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, kontaktní údaje atd.) Rozhoduje odpovědný orgán sám nebo společně s ostatními.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Některé procesy zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Odvolání již uděleného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení stačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného orgánu

Jako dotčená osoba máte v případě porušení zákona o ochraně údajů právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém se nachází sídlo naší společnosti. Následující odkaz poskytuje seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktních údajů: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abyste údaje nebo údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, automaticky poskytovali vám nebo třetím osobám. Rezerva je vytvořena ve strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

Právo na informace, opravu, blokování, vymazání

Máte právo kdykoli v rámci příslušných právních ustanovení poskytnout bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, původu údajů, jejich příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokovat nebo smazat tato data. V tomto ohledu a také ohledně dalších otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních možností uvedených v tiráži.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, který nám zasíláte jako provozovatel stránek, používá náš web SSL nebo. Šifrování TLS. Údaje, které zadáte prostřednictvím tohoto webu, tedy nejsou pro ostatní čitelné. Šifrované připojení poznáte na adresním řádku prohlížeče „https: //“ a na ikoně zámku na panelu prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

V souborech protokolu serveru poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL referreru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

YouTube

Pro integraci a prezentaci videoobsahu používá náš web doplňky z YouTube. Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte stránku s integrovaným zásuvným modulem YouTube, připojí se k serverům YouTube. YouTube zjistí, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, YouTube může vaše chování při procházení spojit přímo s vaším osobním profilem. Předběžným odhlášením máte možnost tomu zabránit.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.

Podrobnosti o tom, jak zacházet s informacemi o uživateli, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení. Soubory cookie nám pomáhají učinit naši nabídku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

Některé soubory cookie jsou „relační soubory cookie“. Tyto soubory cookie jsou automaticky odstraněny po skončení relace vašeho prohlížeče. Na druhou stranu ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozpoznat vás, když se vrátíte na náš web.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete sledovat, omezovat nebo bránit nastavení cookies. Mnoho webových prohlížečů může být nakonfigurováno tak, aby automaticky mazalo cookies, když je program uzavřen. Deaktivace cookies může mít za následek omezenou funkčnost našich webových stránek.

Nastavení cookies, které jsou nezbytné pro výkon procesů elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které si přejete (např. Nákupní košík), probíhá na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Jako provozovatel této webové stránky máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a plynulé poskytování našich služeb. Pokud jsou nastaveny další soubory cookie (např. Pro analytické funkce), bude se s nimi v těchto zásadách ochrany osobních údajů zacházet samostatně.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatel služeb webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení a umožňuje analýzu využití webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se přenášejí na server Google a tam se ukládají. Umístění serveru je obvykle USA.

Soubory cookie Google Analytics jsou nastaveny na základě čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Jako provozovatel této webové stránky máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace naší webové stránky a případně i reklamy.

Anonymizace IP

Google Analytics používáme ve spojení s funkcí anonymizace IP. Zajišťuje, že Google před přenosem do Spojených států zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Mohou existovat výjimky, kdy Google přenese a zkrátí úplnou adresu IP na server ve Spojených státech. Google použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webu, k podávání zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. Nedochází ke sloučení adresy IP přenášené službou Google Analytics s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Lze zabránit nastavení cookies prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Některé funkce našeho webu však mohou být omezeny. Stejně tak můžete zabránit shromažďování údajů týkajících se používání vašeho webu, včetně vaší IP adresy a následného zpracování společností Google. To je možné stažením a instalací pluginu prohlížeče přístupného prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opozice proti shromažďování údajů

Shromažďování údajů pomocí Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, aby se zabránilo shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách našeho webu: Zakažte Google Analytics.

Podrobnosti o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji ve službě Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Zpracování objednávky

Abychom plně vyhověli zákonným požadavkům na ochranu údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování smlouvy.

Demografické údaje v Google Analytics

Naše webové stránky používají demografickou funkci Google Analytics. Lze jej použít ke generování zpráv, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících třetích stran. Přiřazení údajů konkrétní osobě není možné. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

Google Tag Manager

Typ a rozsah zpracování

Používáme Google Tag Manager poskytovaný společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager slouží ke správě značek webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní a umožňuje nám kontrolovat přesnou integraci služeb na našich webových stránkách.

To nám umožňuje flexibilně integrovat další služby a vyhodnocovat přístup uživatelů k našim webovým stránkám.

Účel a právní základ

Google Tag Manager je používán na základě našich oprávněných zájmů, tj. zájmu o optimalizaci našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR.

Doba skladování

Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, ale určuje ji společnost Google Ireland Limited. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů pro Google Tag Manager: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

web support.arctic.de používá soubory cookie, aby svým čtenářům poskytl nejlepší zážitek z webových stránek. Některé soubory cookie navíc nastavují také služby třetích stran. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

Přijímám

Pokud přijímáte soubory cookie od ARCTIC, ale nikoli sledování pomocí Google Analytics, přijměte prosím kliknutím sem.